Διώξεις γιὰ νομικὴ ἄποψη

Ὁ αὐταρχισμὸς στὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας μεταφέρεται πλέον καὶ στὴν δικαστική∙ ἡ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέβαλε ἀγωγή, κατὰ τοῦ συνταγματολόγου Νικολάου Τσακυράκη, διότι ἄσκησε κριτικὴ σὲ ἀπόφασή της, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἀπὸ πρόεδρο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου. Ἡ πρόεδρος ἔχει χρηματίσει καὶ ὑπηρεσιακὴ πρωθυπουργός, μὲ ἐμφανῆ προτίμηση πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ὁ ὁποῖος τὴν προώθησε στὴν θέση αὐτή, ἐνῶ ἀναλαμβάνει προσωπικῶς τὴν ἔρευνα ἄλλων ὑποθέσεων, μἐ ἀμφισβητούμενη τὴν νομιμότητα, ποὺ ἔχουν κριθεῖ ἀπὸ ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου∙ ἡ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πρὸς τιμήν της, ἐξέδωσε ψήφισμα ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν καθηγητή της. Περίεργα πράγματα εἶναι αὐτὰ καὶ ἀνοίγουν τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου στὴν δικαιοσύνη.