Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλάχιστα στὰ 1,0907 δολλάρια καὶ 124,2050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1241,95, καὶ τὸ πετρέλαιο, 36,78. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὶς ἐνδείξεις γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὶς Ἰνδίες καὶ στὴν Κίνα∙ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὶς ἐκλογὲς στὴν Ἀμερικὴ ἐπιτείνει τὴν ἀπαισιοδοξία. Πολλοὶ κορυφαῖοι παράγοντες, ποὺ εἶχαν ἀνακοινώσει ὅτι θὰ στρατευθοῦν κατὰ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἀλλάζουν στάση, ὅπως οἱ κροῖσοι ἀδελφοὶ Κός∙ δείχνουν ὅτι δὲν θεωροῦν δυνατὴ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ἐπελάσεώς του, διότι ἤδη ἔχει ἀρκετὴ διείσδυση στὰ μεσαῖα στρώματα καὶ στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες. Στὴν Ρωσία ἡ δημοτικότης τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν βρίσκεται στὸ κατακόρυφο, καθὼς 74% τῶν Ρώσων προτίθεται νὰ τὸν ψηφίσουν γιὰ νέα θητεία∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι οἱ δυσμενεῖς προοπτικὲς στὶς διεθνεῖς σχέσεις γίνονται χειρότερες μὲ νίκη Τράμπ.