Συστηματικὴ μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα

Ἡ κυβέρνηση προχωράει σὲ συστηματικὴ μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἱστορίες, γιὰ ἀνυπαρξία θαλασσίων συνόρων, ἀποστρατικοποιήσεως τῆς Ρόδου καὶ γκρίζων ζωνῶν στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δὲν ἔγιναν τυχαῖα∙ ἡ Ἄγκυρα ὑπέβαλε ἄκρως προκλητικὲς θέσεις στὴ σύσκεψη γιὰ τὴν δύναμη τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Αἰγαῖο ποὺ δὲν πέρασαν, λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως Γερμανίας καὶ Γαλλίας κυρίως, διότι τὸ κύρος μας εἶναι ἀνύπαρκτο. Στοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους συζητεῖται εὐρύτατα τὸ ἐὰν αὐτὸ γίνεται τυχαῖα ἢ μεθοδευμένα∙ οἱ ἐπιτελεῖς τῆς συμμαχίας γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες καὶ στρατιωτικοὶ εἶναι ἀρκετὰ ἔμπειροι καὶ μαχητικοί, ὅπως καὶ οἱ ἔνοπλες δυνάμεις μας πολὺ καλύτερες ἀπ’ τὶς τουρκικές. Διερωτῶνται ὅλοι τους, γιατὶ δὲν ἀξιοποιοῦνται καὶ τοὺς ἀφήνουν στὸ περιθώριο. Μὲ ἄνωθεν ἐντολὴ παροπλίζονται…