Ἐπιδίωξη πολιτικῆς λύσεως

Τὴν ἐξασφάλιση πολιτικῆς λύσεως στὴν ἀξιολόγηση ἐπιδιώκει ὁ Ναπολεοντίσκος, σὲ ἀντιστάθμισμα πρὸς τὸ προσφυγικὸ καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχει κάποιες παραχωρήσεις ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους∙ αὐτὸ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ στὴν ἀξιοθρήνητη ὁμιλία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ παγωμένο ἀκροατήριο καὶ πολλαπλὲς ἐπικρίσεις ἐναντίον του. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ ὅποια συμφωνία δὲν περνάει ἀπ’ τὴν Βουλή, διότι τότε οἱ βουλευτές του πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς περιφέρειές τους, ἂν ὄχι καὶ τὴν οἰκογένειά τους∙ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ παζάρια μὲ τοὺς ἐκδότες ἔχουν γίνει ἀνέκδοτα στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες, ἐνῶ οἱ κατηγορίες τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅτι ἐγκαθιστὰ κομματικὸ κράτος πείθουν ὅλο καὶ περισσότερους. Τὸ Συμβούλιο τῶν Πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἀπέβη εἰς βάρος του, διότι ἐπιβεβαίωσε τὴν πολιτική του γύμνια καὶ τὴν ἀδυναμία του ἔστω καὶ ἁπλῆς προσεγγίσεως τῶν προβλημάτων τῆς χώρας∙ παραμένει πανάσχετος καὶ χωρὶς δυνατότητες κάποιας ἀλλαγῆς.