Κρατικοποίηση τῆς Ζαμὰν

Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση προχώρησε στὴν ὑπαγωγὴ ὑπὸ κρατικὸ ἔλεγχο τῆς μεγαλύτερης ἐφημερίδας τῆς χώρας, Ζαμάν, μὲ ἀπόφαση δικαστηρίου, ἐνῶ στὰ γραφεῖα της ξέσπασαν συγκρούσεις δημοσιογράφων καὶ κόσμου μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ χάρις στὰ δακρυγόνα καὶ στὶς ἀντλίες νεροῦ τέθηκε ἡ κατάσταση ὑπὸ ἔλεγχο, τουλάχιστον προσωρινά, ἐνῶ ἡ διεθνὴς κατακραυγὴ εἶναι ἔντονη. Τὸ μέτρο δείχνει ὅτι ἐπιβάλλεται δικτατορία, ὅταν ἀπαγορεύεται ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου, ἐνῶ στὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες ὁ ἐμφύλιος μαίνεται∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν διαπιστώνει ὅτι, δὲν ἔχει ἄλλον τρόπο ἐλέγχου τῆς καταστάσεως, μὲ τὶς πολλὲς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ τὶς συνεχεῖς διαδηλώσεις, ἐνῶ ἡ ὕφεση εἰσβάλλει στὴν Τουρκία καὶ ὁ τουρισμὸς καταρρέει. Ἑπομένως γίνεται πιὸ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.