Διασταυρώσεις τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὴ δικαιοσύνη, τὰ σκάνδαλα στὶς τράπεζες καὶ ἡ ἀπροθυμία τῆς κυβερνήσεως γιὰ συνεργασία μὲ τοὺς Εὐρωπαίους στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, θεωροῦνται ὡς ἐπιβεβαίωση τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων στὴν χώρα μας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος χθὲς ἀναφέρθηκε, γιὰ πρώτη φορά, στοὺς διακινητὲς καὶ ἀφοῦ ἡ δράση τους ἔχει ἐξαγριώσει τοὺς πάντες, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση κάνει πῶς τὰ ἀγνοεῖ ὅλα. Στὸν Πειραιᾶ εἶναι γνωστὰ τὰ γραεῖφα τῶν δουλεμπόρων καὶ πολλοὶ μετανάστες τοὺς ἔχουν καταγγείλει, ἀλλὰ ἡ ΚΥΠ δὲν ξέρει τίποτε, οὔτε ἔχει παραπεμφθεῖ κανένας στὴν δικαιοσύνη ἀπ’ τοὺς λίγους συλληφθέντες∙ ὁ πολυπαθὴς ὑπουργὸς δὲν ἐνδιαφέρθηκε γι’ αὐτά, ἀλλὰ γιὰ ἄλλα, ἐνῶ εἶχε καίρια θέση στὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008. Τυχαῖα συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ στὴν χώρα; Ἴδομεν.