Ἐπανάληψη διαπραγματεύσεων

Ἡ τρόικα ἐπιστρέφει σήμερα καὶ ξαναρχίζουν οἱ διαπραγματεύσεις, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια διευρύνεται σὲ ἐκρηκτικὸ βαθμό∙ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν συμφωνία δὲν εἶναι γνωστοί, ἀλλὰ εἶναι δεδομένο ὅτι θὰ εἶναι ἀρκετὰ σκληροί, καθὼς ἡ ὕφεση ἐπιδεινώνεται καὶ ὁ τουρισμὸς ὑφίσταται ἀπρόβλεπτη μείωση κρατήσεων, λόγῳ τοῦ προσφυγικοῦ. Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ κλείσει σύντομα, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ πρόκληση τῆς ψηφίσεώς της ἀπ’ τὴν Βουλή∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ἐπιφανειακὰ ἀμήχανη, διότι γνωρίζει, ὅτι καὶ ἡ καλύτερη δυνατὴ συμφωνία δὲν περνάει ἀπ’ τὴν Βουλή, ἔστω κι ἂν ὅλοι θέλουν νὰ ψηφισθεῖ γιὰ νὰ μὴν τὴν ἀντιμετωπίζει ὁ ἑπόμενος πρωθυπουργός. Οἱ παρεμβάσεις στὴν δικαιοσύνη ἔχουν καταστεῖ τορπίλη στὰ θεμέλια τῆς κυβερνήσεως, διότι ὑπονομεύουν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία, ὅταν συνδυασθοὺν μάλιστα καὶ μὲ τὰ σκάνδαλα στὴν Τράπεζα Ἀττικῆς, ἀπὸ παράγοντες μάλιστα φιλοευρωπαϊκοὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος.