Συμβιβαστικὴ διευθέτηση

Σὲ συμβιβαστικὴ διευθέτηση γιὰ τὸ προσφυγικὸ κατέληξε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, μετὰ ἀπὸ νέα μαραθώνια συνεδρίαση στὶς Βρυξέλλες∙ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ δίδεται διπλάσια βοήθεια, ἕξι δις εὐρώ, στὴν Τουρκία γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν μεταναστῶν, καὶ αὐτὴ ἀποδέχεται τὴν ἐπιστροφὴ ὅσων ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀποστολὴ στὴν Εὐρώπη ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ Σύρων, ἐνῶ προβλέπεται καὶ ἡ δημιουργία ἐγκαταστάσεων στὴν Συρία. Ταυτοχρόνως δίδεται βίζα γιὰ τρεῖς μῆνες στοὺς Τούρκους, ἀλλὰ καὶ ἀναλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωση νὰ ἀνοίξουν ἄλλα πέντε κεφάλαια τῶν διαπραγματεύσεων∙ πάντως ἡ Κύπρος δεσμεύθηκε, ὅτι δὲν δεχθεῖ τὸ ἄνοιγμα, ἂν δὲν ἀποδεχθεῖ ἡ Ἄγκυρα τὴν ἐλεύθερη ἐπικοινωνία Κυπρίων καὶ ἀγαθῶν της. Ἐμεῖς παραμένουμε στὰ ἴδια, στὴν διαμονὴ σαράντα πρὸς τὸ παρὸν χιλιάδων σὲ καταυλισμοὺς καὶ βλέπουμε∙ ὅσο γιὰ τὴν πάταξη τῶν δουλεμπόρων ἀποδέχθηκε τὴν δέσμευση ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ πράξη, δηλαδὴ ἡ συμμόρφωση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.