Ἀλληλεγγύη στὴν Εἰσαγγελέα

Ὁ Δικηγορικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν, μὲ σκληρὴ ἀνακοίνωσή του, τάχθηκε ἀλληλέγγυος πρὸς τὴν Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν, στὴν καταγγελία της κατὰ τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, καὶ ζήτησε τὴν πλήρη διαλεύκανσή της∙ ἡ Γεωργία Τσατάνη ἐξασφάλισε ἰσχυρὸ σύμμαχο, ἐνῶ ὁ σχετικὸς φάκελος βρίσκεται στὴν Βουλή, σύμφωνα μὲ τὸν νόμο «περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν». Ἤδη ἡ ἀντιπολίτευση ζήτησε τὴν σύγκληση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας, γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τὴν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ, διότι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία γίνεται ὠμὴ παρέμβαση ὑπουργοῦ σὲ δικαστικὸ λειτουργό, παραβιάζοντας προκλητικὰ τὴν ἀρχὴ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν∙ φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ ρίζες εἶναι βαθύτερες, διότι ὁ ὑπουργὸς διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἀποκλειστικὰ καὶ ὄχι μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργό.