Βελτίωση τιμῶν πρώτων ὑλῶν

Οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου καὶ τῶν πρώτων ὑλῶν σημείωσαν σημαντικὴ αὔξηση τὶς τελευταῖες μέρες∙ τὸ πετρέλαιο ἀπ’ τὰ 28 δολλάρια τὸ βαρέλι αὐξήθηκε χθὲς στὰ 41,25, ἤτοι 50% περίπου, ὁ σίδηρος, 20%, ὁ χαλκός, 7%, καὶ τὸ ἀλουμίνιο, 5,3%. Οἱ ἐλπίδες γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἰνδικὴ σὲ ὑψηλότερους ρυθμούς, καὶ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη, παρὰ τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα, καλλιέργησαν κλίμα αἰσιοδοξίας, ὅπως καὶ ἡ διαφαινόμενη εἰρήνευση στὴν Συρία∙ ἐὰν τὸ πετρέλαιο διατηρηθεῖ στὶς τιμὲς αὐτές, κερδισμένες θὰ εἶναι Σαουδικὴ Ἀραβία, Ἰράν, Νιγηρία, Βενεζουέλα, Ρωσία, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ Ἀμερική, διότι τὰ ἔξοδα ἐξορύξεώς του εἶναι πολὺ ὑψηλότερα, ἐκτὸς κι ἂν φθάσει τὰ ἑξῆντα δολλάρια. Προβλήματα ἀνακύπτουν στὴν Ἱσπανία καὶ Πορτογαλία, λόγῳ πολιτικῆς ἀβεβαιότητος.