Ἐθνικὴ μειοδοσία, δυστοκία καταγγελίας της

Ἡ καταγγελία τῆς ἐθνικῆς μειοδοσίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν Σμύρνη ἦρθε μὲ κάποια καθυστέρηση ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ μετὰ τὴν ἐξαγρίωση τῆς κοινῆς γνώμης∙ πάντως ἔγινε τελικά, ἔστω καὶ ἠπίως. Στὴν Νέα Δημοκρατία πολλοὶ βουλευτὲς καὶ στελέχη της κινητοποιήθηκαν ἀπὸ προχθὲς τὸ βράδυ, ἀλλὰ ἡ ἀδελφὴ πίεζε, ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, νὰ μὴν γίνει καταγγελία, διότι εἶναι ἀμελητέο θέμα∙ χθὲς οἱ διεργασίες ἦταν ἐντονώτατες καὶ κυκλοφοροῦσαν πληροφορίες ὅτι κορυφαῖα στελέχη ἑτοίμαζαν δήλωση, μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς παρατάξεως. Τὸ μεσημέρι τελικὰ ἐπελέγη ἡ δήλωση, γιὰ «ἀνησυχίες ἀπέναντι στὶς ὑπερβολικὲς τουρκικὲς ἀπαιτήσεις», μαζὶ μὲ ἀναφορὰ στὸ προσφυγικό∙ ἀκολούθησαν οἱ καταγγελίες τῶν ἄλλων κομμάτων. Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ἁρμόζει πολιτικὴ ἐκμετάλλευση τοῦ θέματος, ἀλλὰ οἱ αὐστηρὲς προειδοποιήσεις ἐπιβάλλονται.