Πρὸς παράδοση ἄνευ ὅρων

Σὲ παράδοση ἄνευ ὅρων προχωράει ἡ κυβέρνηση, μὲ περικοπὴ συντάξεων, καθὼς ἔχει ἀποδεχθεῖ τὸ σχέδιο τοῦ κουαρτέτου, μὲ βάση στοὺς νεοεξερχόμενους τὰ 320 εὐρώ, ἐνῶ ἀναμένεται ἀνάλογο μαχαῖρι καὶ στὶς χορηγούμενες κύριες καὶ ἐπικουρικές∙ τὸ δημοσιονομικὸ ἀδιέξοδο καὶ ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης, μαζὶ μὲ τὸ προσφυγικό, εἶναι ὁ κύριος λόγος. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὶς προτάσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, διότι εἶναι ἀποτελεσματικὲς οἱ πιέσεις του στὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ ἐπειδὴ ἔχουν ἀπηυδήσει ἀπ’ τὶς καθυστερήσεις του καὶ τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις του∙ ἔτσι τὸν ἀφήνουν ἔκθετο στὶς συμπληγάδες τοῦ Ταμείου καὶ τῶν κομματικῶν κύκλων. Ἡ ἔγκριση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ φορολογικοῦ δὲν γίνεται στὴν Βουλή, διότι πολλοὶ βουλευτές του βρίσκονται σὲ κατάσταση παρακρούσεως, ἐπειδὴ δὲν ἀντέχουν ἄλλο τὸν προπηλακισμὸ τοῦ κόσμου καὶ τὴν κατακραυγὴ τῶν οἰκογενειῶν τους∙ ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνοῦντες, ὁμάδα 53, ὑστερική, ὀργανώνουν τὴν ἀντεπίθεσή τους.