Πρόσφυγες, ἀπώλειες Μέρκελ

Τὸ κυβερνῶν Χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα τῆς Γερμανίας ὑπέστη ἧττα στὶς ἐκλογὲς τριῶν κρατιδίων, ἀλλὰ ἡ δημοτικότης τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἀπώλειες, ἂν καὶ παραμένεει ἡ ἀναγνωρισμένη ἡγέτις∙ νικητὴς εἶναι τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα afd, ἐναλλακτικὴ γιὰ τὴν Γερμανία, καὶ δευτερευόντως οἱ Πράσινοι. Στὴν Σαξωνία ἀνχὰλτ ἡ ἀκροδεξιὰ ἦρθε δεύτερη, μὲ 24,5%, ἀλλὰ διατήρησε τὴν πρώτη θέση ἡ χριστιανοδημοκρατία, 30%, ἐνῶ ἡ σοσιαλδημοκρατία ἔπεσε στὸ 10% καὶ οἱ ἀριστεροὶ στὸ 12%∙ στὰ πλούσια κρατίδια πάλι εἶχε ἄνοδο τὸ afd, Βάδη-Βυτεμβέργη, 14,5%, Ρηνανία-Παλατινᾶτο, 10%. Παρὰ τὴν ὑποχώρησή του τὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα παραμένει ἡ μεγάλη δύναμη τῆς χώρας, ἐνῶ εἰσῆλθαν στὰ Κοινοβούλια καὶ οἱ Ἐλεύθεροι Δημοκράτες, μετὰ τὴν ἐξαφάνισή τους τὸ 2013∙ ἡ καγκελάριος ἀποτελεῖ τὴν ἰσχυρὴ προσωπικότητα καὶ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι αὐτὴ κράτησε πολλοὺς ψηφοφόρους. Ὁπωσδήποτε οἱ τοπικὲς ἐκλογὲς δὲν ἀλλάζουν τὴν κυβέρνηση, ἀλλἀ εἶναι ὑποχρεωμένο τὸ Βερολίνο στὴν ἀπαραίτητη προσαρμογή.