Ρωσοαμερικανικὴ συμφωνία

Στὴ Συρία ἐπῆλθε συμφωνία μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, γιὰ τὴν συνεργασία τους στὴν κατάληψη τῆς Ράκκα, πρωτευούσης τοῦ χαλιφάτου∙ τὰ ρωσικὰ στρατεύματα θὰ καταλάβουν τὴν Παλμύρα καὶ τὰ ἀμερικανικὰ τὴν Ράκκα, ἐνῶ θὰ συντονίζονται οἱ ἀεροπορικές τους ἐπιθέσεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ δύο μεγάλοι ἔχουν καταλήξει ὁριστικὰ στὴν νίκη κατὰ τοῦ χαλιφάτου καὶ ἀναμένεται ἡ στάση τους γιὰ τὴν παραμονή του στὸ Ἰράκ∙ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους διακινεῖται ἡ πληροφορία ὅτι σύντομα, μετὰ τὸν τερματισμὸ τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Συρία, θὰ ἀρχίσουν κοινὴ δράση κατὰ τοῦ χαλιφάτου στὴν γειτονικὴ χώρα, μὲ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις ὡς ἐκκίνηση. Πάντως οἱ Τζιχαντιστὲς ἀναπροσαρμόζουν τὴν τακτική τους καὶ ἀπόδειξη εἶναι ἡ ἐπίθεση σὲ θέρετρο τῆς Ἀκτῆς τοῦ Ἐλεφαντοστοῦ, μὲ εἰκοσιδύο νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων δύο Γάλλοι. Ἡ Ἀφρική, μὲ τὴν Σαχάρα ὡς βάση, τοὺς εὐνοεῖ, διότι ἤδη ὑπάρχουν πολλὲς ἀνεξέλεγκτες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις στὴν μεγάλη ἔρημο.