Ἐπιχείρηση ἡρωικῆς ἐξόδου

Ὡς δοκιμὴ ἐπιχειρήσεως ἡρωικῆς ἐξόδου θεωρεῖται ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἀκροδεξιοῦ γιὰ παραίτηση τοῦ Γιάννη Μουζάλα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπόδειξη πλήρους διαλύσεως τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε προθεσμία χρόνου, γιὰ μετὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἐνῶ ξέσπασαν ἔντονες ἀντιδράσεις, πέραν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. «Ἦταν στραβὸ τὸ κλίμα, τὸ ‘φαγε καὶ τὸ γαϊδοῦρι», δὲν ἀπόμεινε τίποτε∙ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀτζελίνας Ζολὶ συμβάλλει στὴν προβολὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν πλήρη ἀπαξίωση τῆς κυβερνήσεως. Τὸ γεγονός εἶναι ὅτι ἡ ἀναζήτηση τρόπου ἐπιβιώσεως ἐκτὸς κυβερνήσεως γιὰ πολλοὺς ὑπουργοὺς καὶ περισσότερους βουλευτές∙ ἡ ἀπήχηση στὸν κόσμο ἔχει σημασία, διότι ἤδη ἐξηγέρθησαν οἱ Παμμακεδονικὲς ὀργανώσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἀναμένεται συνέχεια. Ὅλοι βλέπουν τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε οἱ Συριζαῖοι σκέπτονται τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐπαφῆς τους μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους∙ τὸ βλέπουν ὡς ἀκόμη ἕνα ἐμπόδιο μεταξύ τους.