Παρίες, ἐνόχληση Εὐρωπαίων

Οἱ διάφοροι παρείσακτοι στοὺς πρόσφυγες, μὲ τὸν μανδύα τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, ἔχουν ἐνοχλήσει τοὺς Εὐρωπαίους, διότι ἔχουν κάνει τὴν μεγαλύτερη ζημία στοὺς δυστυχισμένους αὐτούς∙ πρόκειται γιὰ ἀκτιβιστὲς ἀριστεροὺς κυρίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἢ παρεμφερῶν εὐρωπαϊκῶν κινημάτων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διεισδύσει στοὺς καταυλισμούς, περισσότερο στὴν Εἰδομένη καὶ στὸν Πειραιᾶ, καὶ ὑπόσχονται τὰ πάντα στοὺς μετανάστες. Αὐτοὶ εἶχαν κυκλοφορήσει καὶ τὸ φυλλάδιο γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὰ Σκόπια, ἐνῶ παρεμβαίνουν καὶ στὴν διάθεση τῆς βοήθειας, ἀλλὰ χωρὶς διαφανεῖς διαδικασίες∙ μόνο ἡ ΚΥΠ ἔχει τὴν δυνατότητα τοῦ ἐλέγχου των, ἀκόμη καὶ τῶν διασυνδέσεών τους στὴν Τουρκία, ὅπως ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἀλλὰ ἐδῶ βρίσκονται ὑπὸ τὴν προστασία τῶν παρακρατικῶν συριζέικων μηχανισμῶν.