Τουρκία, δύσκολη συμφωνία

Ἡ διάσκεψη Εὐρωσυμβουλίου καὶ Τουρκίας ἀρχίζει σήμερα, κάτω ἀπὸ πολὺ δυσμενεῖς συνθῆκες, ἐνῶ τὸ σχέδιο τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν φαίνεται νὰ γίνεται ἀποδεκτό∙ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ἀναγνώρισε στὴν Ἄγκυρα ὅτι ὑπάρχουν προβλήματα, ἐνῶ στὴν Λευκωσία ὑπογράμμισε ὅτι, «οἱαδήποτε τρίτη χώρα δὲν εἶναι πιὸ σημαντικὴ ἀπ’ τὰ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως». Τὰ κύρια προβλήματα εἶναι ἡ διαδικασία ἐπαναπροωθήσεως τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἡ εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση, τὸ ἄνοιγμα νέων κεφαλαίων γιὰ τὴν ἔνταξη, μὲ τὸ βέτο τῆς Κύπρου, ἂν δὲν ἀνοίξει τὶς ἀγορές της στὰ κυπριακὰ προϊόντα, καὶ ἡ βίζα∙ οἱ παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις συνεχίζονται πυρετώδεις, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, διότι περιπλέκονται καὶ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις. Ἡ διαφαινόμενη εἰρήνευση στὴν Συρία ἔχει ἀμφίδρομες ἐπιπτώσεις, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναμένουν μείωση ἢ καὶ διακοπὴ τῶν προσφυγικῶν ροῶν, ἐνῶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βλέπει τὸ μοιραῖο ναυάγιο τῆς ἡγεμονικῆς πολιτικῆς του.