Συρία, κανονικὸς διάλογος

Οἱ εἰρηνευτικὲς συνομιλίες τῆς Γενεύης συνεχίζονται κανονικά, ἐνῶ ὁ Τζὼν Κέρρυ προγραμματίζει ἐπίσκεψη στὴν Μόσχα τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, μὲ ἀντικείμενο τὸ συριακὸ θέμα∙ ἡ μερικὴ ἀποχώρηση τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων, ἀλλὰ μὲ τὴν διατήρηση τῶν δύο μεγάλων βάσεων καὶ τὴν συνέχιση τῶν βομβαρδισμῶν κατὰ τοῦ χαλιφάτου, προδιαγράφουν τὴν σύντομη διευθέτηση τοῦ προβλήματος. Ἄλλωστε Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον συμφώνησαν στὸν συντονισμὸ τῶν ἐπιθέσεών τους στὴν Ράκκα καὶ τὴν κατάληψη τῆς πρωτευούσης τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τῆς Παλμύρας ἀπ’ τοὺς Ρώσους∙ ἀπομένει ἡ συμμόρφωση μὲ τὴν συμφωνία τους τῶν ἄλλων δυνάμεων. Ἡ Τουρκία ἐμφανίζεται ὁ κύριος χαμένος, καθὼς διέκοψε καὶ τοὺς βομβαρδισμοὺς πυροβολικοῦ κατὰ τοῦ συριακοῦ Κουρδιστάν, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τοὺς μεγάλους ὡς αὐτόνομο κράτος, ἐντὸς τῆς Συρίας.