Ἀναστολὴ ἡρωικῆς ἐξόδου

Στὴν ἀναστολὴ τῆς ἡρωικῆς του ἐξοδο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση προχώρησε ὁ ἀκροδεξιὸς συνεταῖρος λίαν δουλικῶς∙ διαπιστώνει ὅτι ἡ ἀδιαφιλονίκητη κατάρρευση καλύπτει ἀμφοτέρους, καὶ δὲν ἀναστέλλεται ἡ πλήρης καθίζηση τοῦ κομματιδίου του καὶ ἡ πολιτική του ἐπιβίωση μὲ πολεμικὴ κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἐκμετάλλευση τοῦ Μακεδονικοῦ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων διασυνδέσεων σχετιζομένων μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Ἄλλωστε τὸ Μαξίμου φρόντισε καὶ ἀπομάκρυνε ἀμέσως τὸν ἀριστερὸ σύμβουλο ποὺ ἔγραψε ὑπὲρ τῶν Σκοπίων στὸ twitter∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει χάσει ὁ πρωθυπουργὸς τὴν ἀπήχησή του στὸ λαὸ καὶ δὲν δέχεται τὰ παλιὰ συνθηματα. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει δεχθεῖ τὴν ὀνομασία «Μακεδονία», σὲ ἀνακοίνωση τῆς γαλλικῆς προεδρίας, μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψή του στὸ Παρίσι.