Πρόσφυγες, χωρὶς ἐλπίδες

Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸ προσφυγικὸ εἶναι ἐλάχιστες στὸ Εὐρωσυμβούλιο, καθὼς σήμερα θὰ συμμετάσχει καὶ ὁ Ἀχμὲντ Νταβούτογλου∙ οἱ διαφορὲς εἶναι ἀνυπέρβλητες, ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ τὸ πρόβλημα, ἐνῶ ἡ κατάσταση στὴν Εἰδομένη καὶ στὸ Πειραιᾶ ἐπιδιενώνεται, ὡς στῖγμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν σύγκληση τῶν ἀπόψεων, καθὼς κύριο θέμα παραμένει ἡ ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν στὴν Τουρκία, μὲ τὴν ἀναγνώρισή της ὡς ἀσφαλοῦς χώρας ἐκ μέρους μας∙ ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει σειρὰ ὁλόκληρη παραχωρήσεων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μὲ τὸ θέμα τῆς Κύπρου στὴν κορυφή. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης παραμένει μόνος στὴν διάσκεψη, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἀπρόθυμο ἢ μᾶλλον ἀδύναμο προσφέρειν βοήθεια, γιὰ πρώτη φορὰ ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος στὴν μεγαλόνησο∙ οἱ διαβουλεύσεις συνεχιζόταν στὸ χθεσινὸ συμβούλιο, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε τὴν χώρα στὸ Λαϊκὸ κόμμα, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ ἠ παρέμβασή του, ὅταν ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνύπαρκτη.