Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2096 δολλάρια καὶ 126,1550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1269,60, καὶ τὸ πετρέλαιο, 40,71. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ παγκόσμια οἰκονομία ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ τὶς προοπτικὲς ἐκλογῆς του ὡς προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ στὴν Γουὼλ Στρὴτ καὶ στὰ μεγάλα οἰκονομικὰ κέντρα συζητοῦν τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουν τὸ ποιὰ εἶναι ἡ οἰκονομική του πολιτική, οὔτε τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ ἄλλες μεγάλες δυνάμεις στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐθνικιστικῆς ρητορικῆς του. Οἱ κύκλοι αὐτοὶ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι ἡ Ἀμερικὴ δὲν εἶναι πλέον κοσμοκράτειρα καὶ ὅτι ἔχει πολλὲς ἀδυναμίες τουλάχιστον στὴν οἰκονομία της, σὲ σύγκριση μὲ τὶς Κίνα, Ρωσία καὶ Εὐρωζώνη∙ ἡ διευθέτηση τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ ἄριστο τρόπο.