Προσφυγικό, ἐφαρμογή του

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου γιὰ τὸ προσφυγικὸ ἄρχισε, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα θὰ κριθοῦν σὲ λίγες μέρες, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἄφιξη τῶν Εὐρωπαίων ἀστυνομικῶν καὶ γίνει συστηματικὸς ὁ ἔλεγχος τῶν ροῶν ἀπ’ τὴν Τουρκία∙ πάντως χθὲς οἱ ἀφίξεις δὲν μειώθηκαν σημαντικά, ἐνῶ ὅσοι ἔφθασαν στὰ νησιὰ ὑπόκεινται στὴν ἐπιστροφή τους ἀπέναντι μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἢ δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ ἐλέγξει τοὺς δουλεμπόρους, ἐνῶ ἡ νέα κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ μᾶλλον μοιάζει μὲ τὶς προηγούμενες τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως∙ ὁπωσδήποτε κάποια μείωση θὰ παρατηρηθεῖ, διότι γνωρίζουν οἱ μετανάστες πλέον ὅτι τὰ σύνορα παραμένουν κλειστὰ καὶ ὁ δρόμος γιὰ τὴν μετάβασή τους στὴν Εὐρώπη περνάει ἀπ’ τὴν Τουρκία. Ὁ ἔλεγχος ὅμως τῶν διακινητῶν ἐξαρτᾶται στὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπ’ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ δευτερευόντως ἀπ’ τὴν συνεργασία τῆς ΚΥΠ∙ μέχρι τώρα δὲν ἀπέδειξε πρόθεση οὐσιαστικῆς συνεργασίας.