Χειμαρρώδης φοροκαταιγίδα

Ἡ φοροκαταιγίδα, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, προβλέπεται πλέον χειμαρρώσης γιὰ τὸν καθένα μας∙ τὰ μεσαῖα εἰσοδήματα –δηλαδὴ τὰ χαμηλὰ ἐπὶ δεξιᾶς- θὰ ὑποστοῦν κανονικὸ τσεκούρωμα, μὲ ΕΝΦΙΑ, ἔκτακτη εἰσφορὰ καὶ περικοπὲς συντάξεων καὶ μισθῶν. Τὸ κουαρτέτο ἐπιστρέφει σὲ δεκαπέντε μέρες, μὲ τὴν ὑποχρέωση νὰ κλείσει τὴν συμφωνία σὲ λίγες μέρες καὶ νὰ ἔχει ψηφισθεῖ στὴν Βουλή, διότι στὸ Γιούρογκρουπ τῆς 22ας Ἀπριλίου πρέπει νὰ ἐγκριθεῖ ἡ δόση καὶ ἐξοφληθοῦν ὁμόλογά μας∙ πάντως ὁ Βλάντις Ντομπρόβκις προειδοποίησε ὅτι ἐξαντλεῖται ὁ χρόνος καὶ δὲν πρέπει νὰ ξαναζήσει ἡ Εὐρωζώνη τὴν περιπέτεια τοῦ παρελθόντος ἔτους. Οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται γιατὶ οἱ καθυστερήσεις, ἀλλὰ γνωρίζουν ἐπίσης, ὅτι ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια ἐπανῆλθε στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ προοπτικὲς ψηφίσεως τῶν μέτρων στὴν Βουλὴ περιορίζονται καθημερινά, ὅσο καθυστερεῖ ἡ ἀξιολόγηση καὶ κλιμακώνεται ἡ ἀγανάκτηση στὴν χώρα. Οἱ διαφοροποιήσεις στοὺς βουλευτὲς εἶναι γνωστὲς στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες.