Προκλητικὴ ὁμολογία ἐνόπλων

Ὁ ὀργάνωση «Ρουβίκωνας», μὲ τὶς τόσες προκλητικὲς ἐμφανίσεις της καὶ τὴν χειρότερη ἀνοχὴ ἀπέναντί τους ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση, προχώρησαν ἕνα βῆμα ἀκόμη καὶ μὲ διακήρυξή τους χαρακτήρισαν ἔργο προβολῆς τῶν δυνάμεών τους τὴν παρέλαση στὰ Ἐξάρχεια μὲ κουκοῦλες καὶ ὅπλα∙ ἐπὶ μισὴ ὥρα περίπου ἁλώνιζαν τὴν κεντρικὴ συνοικία καὶ ἡ Ἀστυνομία ἦταν ἀποῦσα. Τώρα, ὄχι μόνο ὑπερηφανεύονται γιὰ τὴν ἐνέργειά τους αὐτή, ἀλλὰ καὶ ἀπειλοῦν τοὺς πάντες καὶ τὴν κυβέρνηση περισσότερο∙ ἡ ὑστερικὴ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τοὺς εἶχε ὐπὀ τὴν προστασία της, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι διατηροῦν, γιὰ νὰ προβάλλουν τὴν κατάλυση τοῦ κράτους, προνομιακὲς σχέσεις μὲ τὸ Μέγαρο Μαξίμου. Κάποια ἄλλα σχέδια ὑπηρετοῦν καὶ φέρονται ἔτσι.