Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, πλὴν Σαγκάης καὶ Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1278 δολλάρια καὶ 125,7050 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1244,25, καὶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε, 41,28. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι φοβοῦνται ὅτι ἡ ἔξοδος τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κερδίζει ἔδαφος, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τραπεζιτῶν ὅτι θὰ ἔχει ζημία ἑκατὸ δις στερλινῶν καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση∙ ἡ παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας, λόγῳ διαφωνίας πρὸς τὸ θέμα, ἐνισχύει τοὺς ἀντιπάλους τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ δείχνει ὅτι χάνει τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων. Στὴν Τουρκία οἱ ματαιώσεις τουριστικῶν κρατήσεων φθάνουν τὸ 40%, μετὰ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ἐκεῖνες ἀπ’ τὴν Ρωσία εἶναι πολὺ μεγαλύτερες∙ ὁ τρόπος ποὺ χειρίζεται ἡ κυβέρνησή της τὸ προσφυγικὸ ἐνισχύει τὴν φυγὴ τῶν ξένων. Στὴν Κίνα ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε πρόγραμμα 205 δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ ὅλες τὶς περιφέρειες.