Ἱσπανία, δυστύχημα φοιτητῶν

Στὸ Φρέγκιναλς τῆς Καταλωνίας, κοντὰ στὴν Βαρκελώνη, λεωφορεῖο μὲ Εὐρωπαίους φοιτήτριες τοῦ προγράμματος Ἔρασμος ἀνετράπη μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο 13 ἐξ αὐτῶν καὶ τὸν τραυματισμὸ 36∙ ὁ ὁδηγὸς τοῦ λεωφορείου παρέκκλινε στὸ ἀντίθετο ρεῦμα κυκλοφορίας καὶ ἐπιχείρησε ταυτοχρόνως ἀπότομη στροφή, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνατροπή του. Μεταξὺ τῶν τραυματισθέντων εἶναι καὶ Ἑλληνίδα φοιτήτρια ἀπ’ τὸν Βόλο, τῆς ὁποίας ὅμως δὲν διατρέχει κίνδυνο ἡ ζωή της∙ οἱ ἀρχὲς ἔσπευσαν ἀμέσως στὸ τόπο τοῦ δυστυχήματος γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τῶν θυμάτων καὶ τῶν ἐπιζώντων, ἐνῶ ὁ ὁδηγὸς ἀνακρίνεται. Τὰ θύματα προέρχονται ἀπὸ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, διότι ἡ ὁμάδα ἦταν πολυεθνική, καθὼς ἐντασσόταν στὶς μορφωτικὲς ἀνταλλαγὲς τοῦ προγράμματος Ἔρασμος∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἐξέφρασαν τὰ συλλυπητήριά τους.