Αὐστηρότατος ἔλεγχος διερχομένων μεταναστῶν

Ὁ αὐστηρότατος ἔλεγχος τῶν διερχομένων μεταναστῶν ἄρχισε ἀπὸ χθές, μὲ τὴν ἀναζήτηση ἀπ’ τὴν Φρόντεξ ὅλων τῶν στοιχείων ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία καὶ τὴν ΚΥΠ, ὄχι μόνο ὅσων διέρχονται τώρα, ἀλλὰ καὶ τῶν προηγουμένων∙ οἱ χειροπέδες στοὺς μετανάστες χθὲς τὸ πρωί, ἦταν ἀποτέλεσμα εὐρωπαϊκῶν ἐντολῶν, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ διερεύνηση τῆς κινήσεως τῶν τρομοκρατῶν στὴν Ἑλλάδα, στὴν πορεία τους πρὸς τὴν Εὐρώπη. Οἱ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν ὅτι οἱ περισσότεροι τρομοκράτες ἔχουν περάσει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν ἔχουν καταγραφεῖ καθόλου ἢ εἶχαν ἀνεκτικὴ περιποίηση∙ ὁ ἔλεγχος τῶν σχετικῶν φακέλων ἄρχισε, μὲ πρώτους ἐκείνους τῶν συμβούλων τοῦ Ναπολεοντίσκου ποὺ πρόβαλαν ὡς προστάτες τῶν ἐπιχωρίων τρομοκρατῶν. Ἀπ’ τὴν ἑκατόμβη τῶν Παρισίων ζητήθηκαν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπαντοῦσε∙ δύσκολα θὰ ἀρνηθεῖ τώρα.