Ἑκατόμβη στὶς Βρυξέλλες

Στὶς Βρυξέλλες ἔγινε ἑκατόμβη, μὲ δύο τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ ἀεροδρόμιο καὶ μία σὲ κεντρικὸ σταθμὸ τοῦ Μετρὸ τῆς πόλεως∙ οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 34, 14 καὶ εἴκοσι, καὶ οἱ τραυματίες σὲ 198, ἐνῶ ἔχει ἐπιβληθεῖ στὴν χώρα συναγερμὸς τετάρτου βαθμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ γειτονικὲς χῶρες βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάς. Οἱ ἐπιθέσεις ἦταν καλὰ ὀργανωμένες, ἐνῶ στὸ ἀεροδρόμιο ἀκούσθηκε κάποιος νὰ φωνάζει ἀραβικὰ πρὶν τὴν ἔκρηξη∙ ὅλοι οἱ ἡγέτες ἔχουν προσφέρει τὰ συλλυπητήριά τους καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὸν βελγικὸ λαό, ἀλλὰ οἱ Τζιχαντιστὲς τὶς χαρακτήρισαν ἐπιτυχία τους καὶ ἀνέλαβαν ἐπισήμως τὴν εὐθύνη∙ πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη μαζικὴ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, μετὰ τὶς δύο στὸ Παρίσι, ἐνῶ πολλοὶ τὶς συνδέουν μὲ τὴν μεγάλη ἰσλαμικὴ συνοικία τῆς βελγικῆς πρωτευούσης, στὴν ὁποία σχεδιάσθηκαν καὶ οἱ ἐπιθέσεις τοῦ Νοεμβρίου. Ἔτσι λοιπὸν κρίνονται ἀπαραίτητα πρόσθετα προστατευτικὰ μέτρα.