Συναγερμὸς ἁπάσης Εὐρώπης

Σὲ κατάσταση συναγερμοῦ ἔχει κηρυχθεῖ ἀνεπισήμως ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ τὸ Βέλγιο βρίσκεται στὸν ἀνώτερο τέταρτο βαθμό∙ οἱ τρομοκράτες εἶχαν προετοιμάσει ἀπὸ καιρὸ τὶς ἐπιθέσεις τους, καὶ δὲν θεωροῦνται ὡς ἀπάντηση στὴν σύλληψη τοῦ Σαλὲχ Ἀμπντεσλάμ, τὴν περασμένη Παρασκευή, διότι, πιστεύουν ὅτι δὲν προλάβαιναν στὴν προετοιμασία τους∙ ἐὰν εἶχαν παρόμοιες ἐπιχειρησιακὲς δυνατότητες, τότε θὰ εἶχαν αἱματοκυλίσει ἤδη ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο. Ἤδη τὰ σύνορα Βελγίου μὲ Ὁλλανδία καὶ Γαλλία ἔχουν κλείσει, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες οἱ κάτοικοι ἔχουν εἰδοποιηθεῖ νὰ μείνουν ὅπου βρίσκονται καὶ νὰ μὴν μετακινοῦνται∙ οἱ ἀρχὲς φοβοῦνται νέες ἐπιθέσεις ἀπὸ μεμονωμένους τρομοκράτες σὲ ὁποιαδήποτε περιοχή. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἐπιχείρησαν τὴν ἐπίδειξη δυνάμεως στὴν καρδία τῆς Εὐρώπης, ὁπότε χρειάζονται πολὺ περισσότερα προστατευτικὰ μέτρα.