Προκάλυψη Ναπολεοντίσκου στὴν καγκελάριο

Τὴν προκάλυψή του στὴν καγκελάριο καὶ στὸν Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ ἀναζητάει ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐπικαλούμενος τὶς καθυστερήσεις τῆς Τουρκίας στὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε στὸ γιατὶ ἡ κυβέρνησή του δὲν ἔχει ἑτοιμάσει ἀκόμη τὰ ἀπαραίτητο θεσμικὸ πλαίσιο∙ ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὴν καλὴ ἀπήχηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ πρὸς ὄφελός του. Ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὸ Βερολίνο ἀναφέρουν ὅτι ἡ καγκελάριος τοῦ ζήτησε τὴν ταχύτατη ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνηθέντων ἀπ’ τὴν κυβέρνησή του καὶ τὴν πλήρη προσαρμογή του στὰ θέματα ἀσφαλείας∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀντιλήφθηκε τὴν διπλωματικὴ γλῶσσα -ὅλο καὶ κάτι ἔχει καταλάβει ἕναν χρόνο τώρα!- καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔδωσε συνέχεια. Στὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κρίνεται ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρώπης.