Ὀργάνωση ἀσφαλείας Εὐρώπης

Ἡ ὀργάνωση ἀσφαλείας τῆς Εὐρώπης ἀποτελεῖ πλέον ἀπόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μαζὶ μὲ τὸν Μανουὲλ Βάλλς∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ἄμεση ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἐπισήμως, ὑπὸ τὸ Κέντρο Συντονισμοῦ τοῦ Ἄμστερνταμ. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπογράμμισε ὅτι Εὐρώπη, δὲν εἶναι μόνο εὐρώ, κοινωνικὴ ἀσφάλιση, Φρόντεξ καὶ ἀκτοφυλακὴ ἀλλὰ καὶ πολιτικὴ προστασία ἀπέναντι στὶς ἀπειλὲς τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν μας∙ ἤδη ἔχουμε ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ συνεργασία τῆς ΚΥΠ ὡς τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἡ μελέτη τῶν σχετικῶν φακέλων, ὅσων κυβερνητικῶν στελεχῶν ἔχουν ἀνάμιξη μὲ παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς καὶ φυλακισμένους τρομοκράτες. Ἡ ἀποδοκιμασία τῆς προκατόχου του ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Μεταναστεύσεως ἐντάσσεται στὴν πολιτικὴ αὐτή∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν Εἰδομένη, ἀλλὰ ἡ χρησιμοποίηση τοῦ Στρατοῦ ἐμπλέκεται στὶς ἐνδοκυβερνητικὲς διαφωνίες∙ μᾶλλον προετοιμάζονται γιὰ βίαιη ἐκκένωση στὸν Πειραιᾶ καὶ στὴν Εἰδομένη.