Προσφυγικό, ἐνοχὴ πολλῶν

Ἡ κυβερνητικὴ πολιτικὴ στὸ προσφυγικὸ ἀποδεικνύει τὴν ἐνοχὴ πολλῶν, μὲ πρῶτο τὸν πρωθυπουργό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν λεπτομερῆ ἐνημέρωση γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ τὴν ἀνοχὴ στὴν κίνηση τῶν μεταναστῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Οἱ βομβιστὲς ἔχουν παραμείνει στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ πληροφορίες ὅτι ἐδῶ σχεδίασαν τὶς ἐπιθέσεις τους πληθαίνουν, ἀλλὰ οἱ ἀπαντήσεις τῶν κυβερνητικῶν εἶναι ἀντιφατικὲς καὶ ἀρκετὰ παραπλανητικές∙ Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύεται δέσμια τῶν ἀκτιβιστῶν, μὲ τὴν ἀσυδοσία τους στοὺς καταυλισμούς, ἐνῶ οἱ Ἀστυνομικοὶ ἔχουν ἐντολὲς νὰ μὴν τοὺς παρεμποδίζουν, κάτι ποὺ ἴσχυε ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας πέρυσι∙ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἔθεσε τὸ πρόβλημα στὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ δὲν ἔλαβε ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση. Στὶς Βρυξέλλες θεωροῦν τὴν ἐπίσκεψή του ὡς ἀνιχνευτικὴ τῶν κυβερνητικῶν προθέσεων, σὲ συννενόηση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ ἡ δράση τῶν ἀκτιβιστῶν ἐνοχλεῖ περισσότερο, διότι ἔχουν πολλὲς ὑποψίες γιὰ τὰ κίνητρά τους σὲ πολλὲς περιπτώσεις.