Λογοδοσία γιὰ πεπραγμένα τῆς κυβερνήσεως

Ἡ λογοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του, γιὰ ὅσα ἔπραξαν ὡς κυβέρνηση, ἦταν κατηγορηματικὴ δέσμευση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη∙ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἀπάντησε οὐσιαστικὰ καὶ ἀπέφυγε τὸ θέμα. Ἄλλωστε ὁ βομβαρδισμὸς ἐναντίον του ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἡ ζωὴ τῆς κυβερνήσεως φαίνεται πλέον ἐλάχιστη∙ οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς ἀπέπνεαν τὴν ἡττοπάθεια καὶ τὴν ἀναζήτηση διεξόδου στὶς περιφέρειές τους, ὅλο γι’ αὐτὲς μιλοῦσαν. Οἱ προπηλακισμοὶ ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν δὲν ἔχει ξαναγίνει σὲ τέτοια ἔκταση, τουλάχιστον στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο∙ ὅλοι τους σχεδὸν μεταφέρουν τὶς περιπέτειές τους στοὺς συναδέλφους τους, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ὁμολογοῦν ὅτι δὲν ἐπισκέπτονται πλέον τὶς πόλεις τους παρὰ διακριτικὰ καὶ σὲ σπίτια γνωστῶν, πάντα μυστικά.