Ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων

Ἡ διακοπὴ γιὰ δέκα μέρες τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς στὴν Εἰδομένη ἀπ’ τοὺς μετανάστες ἔχει προκαλέσει μεγάλη ζημία στὴν οἰκονομία∙ ἑκατοντάδες βαγόνια περιμένουν ἀπ’ τὶς δύο πλευρὲς τῶν συνόρων, ἐνῶ ἔχουν περιορισθεῖ οἱ ἐξαγωγὲς τῆς COSCO, καθὼς ἐλάχιστα διοχετεύονται μέσῳ Βουλγαρίας πρὸς τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη. Ἡ ἐγκατάσταση στὶς γραμμὲς ἔγινε μὲ τὴν παρότρυνση τῶν ἀκτιβιστῶν, ὅπως εἶχε γίνει καὶ τὸν Νοέμβριο ἐπὶ εἴκοσι μέρες, ἐνῶ οἱ ἀρχὲς παρακολουθοῦν πάλι ἀπαθεῖς∙ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δείχνουν ἀνέχεια πρὸς τὴν παρέμβασή τους καὶ ἔχουν ἀφήσει ἀσύδοτους, μὲ προθέσεις γνωστές, τοὺς πάσης μορφῆς ἀριστεριστές. Στὴν ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων ἀποβλέπουν, διότι κανένας ξένος δὲν ἔρχεται πλέον, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀνεκτικὴ πρὸς τοὺς ἀριστεριστές.