Διασυνδέσεις τρομοκρατῶν

Στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὑπόπτου τρίτου βομβιστοῦ τοῦ ἀεροδρομίου προχώρησαν οἱ βελγικὲς ἀρχές, διότι τὸ DNA τοῦ κρατουμένου δὲν ταυτίσθηκε μὲ ἐκεῖνο τῶν τρομοκρατῶν∙ οἱ ἔρευνες πλέον ἑστιάζονται στὰ δρομολόγια τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ στὶς διελεύσεις τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα. Ἤδη οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς ἐντόπισαν τὰ ἴχνη ἄλλων τριῶν, μὲ διέλευση ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι στὸ πόσοι ἄλλοι ἔχουν περάσει ἢ βρίσκονται καθ’ ὁδὸν ἀναμεμιγμένοι μὲ τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς ἀκτιβιστές∙ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀκτιβιστῶν, παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, διότι, ὅπως κυκλοφορεῖ εὐρύτατα, φοβᾶται τυχὸν ἀποκαλύψεις αὐτῶν γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ κορυφαῖα στελέχη της. Ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση μόλις τώρα δέχθηκε τὴν συνεργασία τῆς ΚΥΠ μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐνῶ λέγεται ὅτι ὑπάρχει καὶ σοβαρὴ διαφωνία τοῦ διοικητοῦ της μὲ κορυφαίους ὑπουργούς. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, κυβερνέι πράγματι ὁ Ναπολεοντίσκος τὸν τόπο.