Ἔνταση στὴν Σινικὴ Θάλασσα

Ἡ ἔνταση ἐπανῆλθε στὴν Σινικὴ θάλασσα, μὲ τὴν ἐγκατάσταση ναυτικῶν δυνάμεων ἀπ’ τοὺς Ἰαπωνέζους στὸ νησὶ Γιοσινάκι, ἑκατὸ χιλιόμετρα ἀνατολικὰ τῆς Ταϊβὰν καὶ τὴν ἀνακοίνωση τῶν Κινέζων, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις∙ ταυτοχρόνως τὸ Πεκῖνο κατηγόρησε τὸ Τόκυο ὅτι ἐνέκρινε τὴν ἀναθεώρηση τοῦ εἰρηνικοῦ Συντάγματός του, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῶν δυνάμεων στὸ ἐξωτερικό, παρὰ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες. Ἤδη ἡ Κίνα ἔχει ἐγκαταστήσει ἀεροναυτικὲς βάσεις στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, μὲ πρόκληση διαμαρτυριῶν ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὶς γειτονικὲς χῶρες∙ οἱ Κινέζοι θεωροῦν τὶς κινήσεις αὐτὲς ὡς ἐπιστροφὴ στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ἰαπωνίας προπολεμικὰ καὶ τὶς ἐκστρατεῖες της στὴν Κίνα καὶ ἄλλες ἀσιατικὲς χῶρες. Τὸ θέμα θὰ συζητηθεῖ στὴν σημερινὴ διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὰ πυρηνικὰ στὴν Οὐάσιγκτον, ὅπου θὰ παραβρίσκεται καὶ ὁ Ξὶ Τζιπίνγκ, ποὺ θὰ ἔχει συνάντηση καὶ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα. Οἱ συνομιλίες πάντως προβλέπονται δύσκολες.