Σὲ ἔκρηξη οἱ μετανάστες

Οἱ μετανάστες βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐκρήξεως, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀκτιβιστῶν, ἐπιχωρίων καὶ ἐπήλυδων, καὶ μὲ τὴν προκλητικὴ στάση τους πρὸς τὸ κράτος∙ φέρονται ὡς ἐπικυρίαρχοι, ἐνῶ Γερμανοὶ ἀκροαριστεροὶ στὴν Εἰδομένη πρωτοστάτησαν στὶς προκλήσεις καὶ στὸν πετροπόλεμο κατὰ τῶν ΜΑΤ, τὰ ὁποῖα ὑποχρεώθηκαν σὲ ὑποχώρηση. Οἱ Εὐρωπαῖοι παρακολουθοῦν ἔκπληκτοι τὰ γεγονότα αὐτὰ καὶ τὰ βλέπουν ὡς ἐπιβεβαίωση τῶν ἐξαρτήσεων τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντί τους, ὅπως δὲν συμβαίνει σὲ καμμία δημοκρατικὴ χώρα∙ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι οἱ τρομοκράτες χρησιμοποιοῦν τὴν ἀνοχὴ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν ἀπέναντι στοὺς μετανάστες καὶ αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεχθοῦν. Ὁ συντονισμὸς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἡ παρουσία τῆς Φρόντεξ θὰ θέσουν τέλος στὶς ἐξαρτήσεις.