Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1336 δολλάρια καὶ 127,3750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1238,20, καὶ πετρέλαιο, 39,63. Οἱ εἰδήσεις γιὰ ἀπολύσεις 4500 ἐργαζομένων ἀπ’ τὴν Boeing, ποὺ ἀφορᾶ 3% τοῦ προσωπικοῦ της, ἐπειδὴ προβλέπει μείωση τῶν πωλήσεων, παρ’ ὅλο ἔχει παραγγελίες γιὰ 5795 ἀεροπλάνα ποὺ ἐπαρκοῦν γιὰ ἑπτάμισυ χρόνια ἐργασίας, ἐπηρέασαν ἄσχημα τὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά∙ οἱ ἐλπίδες γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν χώρα δὲν ἐπιβεβαιώνονται, διότι ἡ Τζάνετ Γιέλεν ἔχει ἐπιφυλάξεις. Στὶς Βρυξέλλες ἔφθασε χθὲς ὁ Ναρέντρα Μόντι γιὰ τὴν εὐρωινδικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν διεύρυνση τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν σχέσεων∙ οἱ Ἰνδίες εἶναι ἡ ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη χώρα στὸν κόσμο, μὲ 7,5% περίπου καὶ τεράστιες ἀνάγκες γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἔργα ὑποδομῆς καὶ καταναλωτικὰ ἀγαθά, ἐνῶ προσφέρει δυνατότητες στὸν τομέα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῆς οἰκολογίας.