Βραζιλία, πολλὰ σκάνδαλα

Τὰ σκάνδαλα ἀπειλοῦν μὲ ἀνατροπὴ τὴν πρόεδρο τῆς Βραζιλίας, ἐνῶ ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τὸ συνεργαζόμενο Κεντρῶο κόμμα, μαζὶ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἀθλητισμοῦ, τέσσερες μῆνες πρὶν ἀπ’ τὸ Μουντιάλ∙ ἡ Ντίλμα Ρουσσὲφ δήλωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ παραιτηθεῖ, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τὶς μεγάλες διαδηλώσεις. Ἡ χώρα βρίσκεται σὲ σοβαρὴ ἀναταραχή, ἐνῶ ἡ πρόεδρος ἔκανε πρῶτο τῇ τάξει ὑπουργὸ τὸν προκάτοχό της καὶ ἱστορικὸ ἡγέτη, διότι φέρεται ἀναμεμιγμένος στὸ σκάνδαλο τῆς μεγάλης πετρελαϊκῆς ἑταιρείας Petrobras∙ οἱ ἀνακριτὲς ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν βρεῖ στοιχεῖα γιὰ τὴν χρηματοδότησή του, ὁπότε καὶ προφυλακίζεται, ἐκτὸς κι ἂν ὡς ὑπουργὸς ὑπαχθεῖ σὲ ἄλλη διαδικασία. Ἡ Βραζιλία ἔχει χάσει τὴν αἴγλη της στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ἐνῶ ταυτοχρόνως περνάει καὶ σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση.