Αἰσθητὴ διαφορὰ δυναμικῆς τῶν ἀντιπάλων

Ἡ διαφορὰ δυναμικῆς τῶν δύο μεγάλων ἀντιπάλων τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς εἶναι αἰσθητὴ πλέον σὲ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται στοὺς πρώτους διψήφιους ἀριθμοὺς στὶς δημοσκοπήσεις, ἐνῶ μαζὶ μὲ τὸν συνέταιρό του ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία. Ὅσο κι ἂν τὸ περιθώριο τοῦ κόσμου αἰσθάνθηκε πέρυσι ὅτι συμμετεῖχε στὴν ἐξουσία, ὅπως φαινόταν στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, φέτος αὐτὸ δὲν ἰσχύει∙ πουθενὰ δὲν παρουσιάζεται ὀπαδὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς προπηλακίζονται ὅπου κι ἂν ἀκούσουν οἱ περίοικοι ὅτι βρίσκονται κάπου κοντά. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδωσε πνοὴ στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ἀποδεικνύει μὲ τὶς περιοδεῖες του∙ προσφέρει τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κακοδαιμονία τῆς ἀριστερῆς παρένθεσης.