Γελοιοποίηση μὲ ὑποκλοπὲς

Στὴν πλήρη γελοιοποίησή του κατέληξε ἡ προπαγάνδα ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ ὅπλο τὶς ὑποκλαπεῖσες συνομιλίες στελεχῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ διαπιστώνεται ὅτι οἱ ὑποκλοπὲς ἔγιναν στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πιστεύουν ὅτι τὶς ἔκανε ἡ ΚΥΠ. Ἄλλωστε ὑποκλοπὲς ἔκανε καὶ ὁ κουρεμένος, τῶν συνεδριάσεων τοῦ Γιούρογκρουπ, μὲ γνώση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ λεπτομερῆ ἐνημέρωσή του∙ τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἠ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους πανικοῦ, γιὰ νὰ καταφεύγει σὲ ἀπέλπιδες προσπάθειες, ὅταν καὶ στὰ ἀγγλικά της κάνει λάθος, κανένας δὲν τὰ διορθώνει, ὁ πρωθυπουργὸς τὰ γράφει! Οἱ σημερινὲς διαπραγματεύσεις ἐπαναλαμβάνονται σὲ πολὺ βαρὺ κλίμα, διότι ἡ δυσπιστία πρὸς τὴν κυβέρνηση εἶναι ἀπόλυτη, ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους τὸ ταχύτερο δυνατόν∙ ναυαγεῖ τὸ σχέδιό της γιὰ καθυστέρηση, ὅπως πέρυσι, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ γνωρίζουν καὶ ἔχουν προετοιμασθεῖ καταλλήλως γιὰ ἀντιμετώπισή του.