Ἀφελληνισμοῦ ἀποκορύφωση

Ὁ διορισμὸς τοῦ Φλαμανδοῦ «καλλιτέχνη» ὡς προέδρου τοῦ Φεστιβὰλ Ἐπιδαύρου θεωρεῖται ὡς ἡ ἀποκορυφωση τῆς ἀφελληνιστικῆς ἐκστρατείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ξεκίνησε μὲ τὴν στίγμα γιὰ τὴν ἀριστεία ἀπ’ τὸ ἴδιο πρόσωπο, συνεχίστηκε μὲ τὴν ἀπαξίωση τῆς ἱστορίας μας καὶ τὴν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐκτινάχθηκε μὲ τὴν χυδαιοποίηση τοῦ φεστιβὰλ τῆς ἀρχαίας τραγωδίας. Πολλοὶ ξένοι ἐμφανίσθηκαν στὴν Ἐπίδαυρο, στὰ ἑξῆντα της χρόνια, ἀλλὰ πάντα μὲ σεβασμὸ στὸ ἑλληνικὸ καὶ ἄλλο δρᾶμα∙ ἡ ἀντίδραση τοῦ καλλιτεχνικοῦ κόσμου ἦταν, πρὸς τιμήν του, ὁμόφωνη, ἄλλο εἶναι ὁ Ἀριστοφάνης καὶ ἄλλο ὁ κυνισμὸς στὴν τέχνη, ἴδιο τῶν τυραννικῶν καθεστώτων. Ὅποιος ἔχει μελετήσει, ἔστω καὶ ἐλάχιστα τὸ ἑλληνικὸ δρᾶμα, τὸ γνωρίζει∙ ἡ λογική τους εἶναι σαφέστατη, ἡ καθιέρωση τῆς ἥσσονος προσπαθείας καὶ ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων∙ ὅλοι οἱ τύραννοι αὐτὸ ἐπιδίωκαν, καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρουμε παραδείγματα. Τὸ φασισμὸ ἐπιδιώκουν, στὰ βήματα τοῦ Μουσολίνι.