Σκοπός, μετωπικὴ σύγκρουση

Τὴν μετωπικὴ σύγκρουση, μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὸ ΔΝΤ, ἐπιδίωκε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἀπέτυχε οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθη∙ οἱ ἐνδείξεις ὅτι ἡ ΕΥΠ ἔκανε τὶς ὑποκλοπὲς εἶναι πολλὲς καὶ πείθουν ἀπολύτως τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθησαν ἀλληλέγγυοι πρὸς τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ τὴν ὁποία συναντᾶ σήμερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Τὸ ἀδιέξοδο ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὸν πρωθυπουργό, διότι γνωρίζει τὶς ἀντιδράσεις στοὺς βουλευτές του. Ἡ ἐπιστολὴ τῆς προέδρου εἶναι ἄκρως προσβλητικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, οὐδέποτε ἔχει δεχθεῖ παρόμοιο ὕφος Ἕλλην πρωθυπουργός∙ ἡ περυσινὴ κωλυσιεργεία, εἴτε γιὰ τὴν πολιτική του ἐπιβίωση εἴτε γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, δὲν ἐπαναλαμβάνεται. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν λάβει ὅλα τὰ μέτρα, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑνότητος τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν διάσωση τῆς χώρας μας∙ ἀπομένει μόνο ἡ χείριστη μεθόδευση στὴν διεθνῆ πολιτική. Ἡ λογοδοσία θὰ εἶναι πολὺ χειρότερη πλέον, ὅπως τὸ προεξοφλεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀρκετὰ πειστικά.