Τύχη μαθητευομένου μάγου

Τὴν τύχη τοῦ μαθητευομένου μάγου ἔχει ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ κορυφαία ἐκδήλωση τὴν διαρροὴ τῶν συνομιλιῶν στελεχῶν τοῦ ΔΝΤ∙ ἡ ὑποκλοπὴ καὶ ἡ ἀπομαγνητοφώνησή τους ἔγινε στὴν Ἑλλάδα καὶ φαίνεται ὅτι γνώριζαν τὰ στελέχη ὅτι γινόταν. Ἔτσι ἄφησαν νὰ κυκλοφορήσουν ἡ δημοσίευσή τους καὶ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου∙ μᾶλλον εἶχαν ἐνημερώσει καὶ τὴν Ἐπιτροπή, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ οὐσία τῆς ἀπαντήσεώς τους στὶς κυβερνητικὲς ἀντιδράσεις. Αὐτὸ ἦταν τὸ χειρότερο, γιατὶ εἶχει προηγηθεῖ καὶ ἡ ἀπόρριψη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως στὴν ἔκκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ συμπαράσταση∙ βρίσκεται πλέον πλήρως ἀπομονωμένος στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ χωρὶς σχέδιο ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως. Ἡ φυγὴ τοῦ ἀπομένει…