Ἐνεργὸς ρόλος τοῦ Ταμείου

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο διατηρεῖ τὸν ἐνεργὸ ρόλο του στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα καὶ γελοιοποιεῖται πλήρως ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὶς ταχυδακτυλουργίες του∙ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Κριστὶν Λαγκάρντ συμφώνησαν στὸ Βερολίνο στὸ θέμα καὶ ζήτησαν τὴν ταχεῖα ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ στὴν Ἀθήνα ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη σύγχυση. Οἱ διαπραγματεύσεις δὲν προχωροῦν ἱκανοποιητικά, διότι ὁ πρωθυπουργὸς φοβᾶται γιὰ τὶς συνέπειες τῆς φοροκαταιγίδας καὶ βλέπει βεβαία τὴν καταψήφισή της στὴν Βουλή∙ ὁ ἕνας ὑπουργὸς θεωρεῖ τὸ χρέος βιώσιμο μεσοπρόθεσμα καὶ ὁ ἄλλος βλέπει τὴν καταστροφή, ἂν καθυστερήσουμε γιὰ τὸ Καλοκαῖρι. Ὁ πανικὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ἀποκορύφωσή του, καθὼς ξεπήδησε καὶ τὸ σκάνδαλο μὲ τὸ «πόθεν ἔσχες του», καὶ τὶς ἀνεπαρκεῖς ἐξηγήσεις του∙ οἱ δεσμεύσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων μᾶλλον εἶναι ἰσχυρότερες, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τοὺς ἀκτιβιστὲς στὸ προσφυγικό. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἄγεται καὶ φέρεται ἀπ’ τὰ κέντρα ἀφελληνισμοῦ τῶν ὑπερατλαντικῶν κέντρων.