Ὡς τεθλιμμένοι συγγενεῖς

Ἡ στάση τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κατὰ τὴν προχθεσινὴ ὁμιλία τοῦ προέδρου τους, θύμιζε τοὺς τεθλιμμένους συγγενεῖς σὲ μοιραῖο γεγονός∙ «σιωπηλοί, θλιμμένοι, μὲ σεμνὸ ὕφος», ἀλλὰ δὲν διασκέδαζαν, καὶ σ’ αὐτὸ ἀπογοήτευσαν τὸν ποιητή. Οἱ περισσότεροι γνώριζαν, καὶ ὅλοι τους τὸ εἶχαν συζητήσει μεταξύ τους, τὸ περιεχόμενο τῶν ὑποκλοπῶν καὶ τὸ ὅτι ἔγινε στὴν Ἀθήνα∙ κυκλοφόρησε εὐρύτατα στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, ὅτι δὲν ἦταν ὁλόκληρο τὸ κείμενο, ἀλλὰ ὑποσύνολό του καὶ ὅτι στὸ ξενοδοχεῖο ἔγινε ἡ ὑποκλοπή, λίγες ἑκατοντάδες μέτρα ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία. Μερικοὶ ἀπ’ τοὺς ἐλαχίστους παλαιότερους θύμισαν, ὅτι τὸ ξενοδοχεῖο καλύπτεται ἀπ’ τοὺς προστατευτικοὺς μηχανισμοὺς ἀσφαλείας τῆς πρεσβείας, τοὺς ὁποίους παραχώρησαν οἱ δύο Παπανδρέου.