Ἠθικὸ πλεονέκτημα, πτώση τελευταίου ὀχυροῦ

Οἱ ὑποθέσεις τοῦ «πόθεν ἔσχες» τοῦ Ναπολεοντίσκου προκάλεσε τὴν κατεδάφιση τοῦ τελευταίου ὀχυροῦ του, τοῦ ἠθικοῦ πλεονεκτήματος∙ οἱ ἀπαντήσεις του καταδεικνύουν τὴν ἐνοχή του, καθὼς δὲν συνοδεύονται ἀπ’ τὴν δημοσίευση τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων. Οἱ λεονταρισμοί του κατὰ τοῦ ΔΝΤ γύρισαν ἐναντίον του, ἐνῶ τὸ κόμμα του εἶναι διαλυμένο, οἱ ὑπουργοὶ χαμένοι καὶ οἱ βουλευτὲς νὰ ψάχνονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους∙ τὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα ἦταν τὸ μεγάλο του ὅπλο κατὰ τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων καὶ τώρα ἀποδεικνύεται, ὄχι μόνο χειρότερος μνημονιακὸς ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ καὶ βουτηγμένος στὴν διαφθορά, διότι ἀφοῦ δὲν διαψεύδονται ὅσα ἀποκαλύπτονται, ὅλοι σκέπτονται τὸ πόσα ἄλλα ἀποκρύπτονται. Οἱ μαζικὲς μετακινήσεις ψηφοφόρων γίνονται μὲ ὑποθέσεις, ὅπως τὸ μαίηλ Χαρδούβελη, ποὺ τὸ πίστεψε τότε ὁ κόσμος.