Ἀνοχὴ στὸν ὁλοκληρωτισμὸ

Τὴν δικαιολόγηση τῶν ἀδικαιολογήτων ἐπιχείρησε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, γιὰ τὴν τρομοκρατία στὰ Ἐξάρχεια, μὲ τὴν ἐμφανέστατη ἀνοχὴ τῆς διαπλοκῆς∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει διαπιστώσει πλέον τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀνοχή της ἀπέναντι στὸ ἄβατο τῶν Ἐξαρχείων καὶ προβάλλει διάφορες δικαιολογίες, γιὰ μείωση τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἐπιτυχίες σὲ ἄλλες περιοχὲς τῶν δυτικῶν συνοικιῶν, ἀλλὰ χωρὶς ἀντίκρουση ἀπ’ τοὺς δημοσιογραφίζοντες. Ἡ διάλυση τῶν εἰδικῶν μονάδων ΔΕΛΤΑ, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, δὲν ἀναφέρθηκε κἄν, ἐνῶ περιορίστηκαν σὲ γενικολογίες καὶ ἀναφορὲς γιὰ παλιὲς δημοκρατικὲς ἐπιδόσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα∙ τὶς ἀποδεδειγμένες διασυνδέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τὸ ὀργανωμένο παρακράτος ἀπέκρυψαν ὅλοι τους.