Ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα

Οἱ διαφοροποιήσεις ἢ καὶ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀφορμὴ τὸ Κυπριακό, μεταξὺ πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἀναδύονται πλέον∙ ἡ Λευκωσία, φρονίμως ποιοῦσα, διέψευσε τὶς πληροφορίες, ἀλλὰ τὰ γεγονότα ἄλλα λένε. Ὁ ὑπουργὸς ἐπέλεξε τοὺς σημιτικοὺς διπλωμάτες καὶ καθηγητές, γνωστοὺς γιὰ τὶς ἀφελληνιστικὲς ἐπιδιώξεις τους, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀντιλαμβάνεται ὅτι θὰ ἔχει καὶ αὐτὲς τὶς ἐπιδόσεις του στὴν λογοδοσία∙ ὑποχρεωτικὰ στρέφεται πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική, διότι αὐτὴν ἐκφράζει καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης. Σὲ αὐτὰ ἀναμένονται οἱ ἐξελίξεις, ἐνῶ στὴν Λέσβο οἱ φωνὲς τοῦ ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ δημάρχου ἀκούγονταν μέχρι τὸ λιμάνι∙ οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ ἡ ἐσκεμμένη ἀδιαφάνεια στὴν διαχείρισή τους εἶναι καταφανέστατες. Ὁπωσδήποτε χρειάζεται αὐστηρὸς ἒλεγχός τους.