ΣΥΡΙΖΑ, ἐκρηκτικὴ κατάσταση

Ἡ ἐκρηκτικὴ κατάσταση ἐπιτείνεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς ἐξαπλώνεται στὰ μεσαῖα στελέχη ἡ ἀναταραχὴ καὶ ἡ κατακραυγὴ στρέφεται πλέον κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ προσωπικὰ καὶ δευτερευόντως κατὰ τῶν ὑπουργῶν του∙ ἡ ἀπουσία στελεχῶν στὴν ὑποδοχή του στὴν Κουμουνδούρου στὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο θεωρεῖται προειδοποίηση, καθὼς πολλὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπικρίνουν δημόσιᾳ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι δὲν τὴν συγκαλεῖ ἀπ’τὸν Νοέμβριο καὶ τὸν θεωροῦν κύριο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἀδυναμία ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν φοροκαταιγίδα, παρακάμπτοντας τοὺς οἰκονομικοὺς ὑπουργούς. Ὁ ἀνασχηματισμὸς θεωρεῖται ἀπὸ ὅλους ἀποτυχημένος, ἐνῶ γιὰ τὶς προσλήψεις καταγγέλλουν ὅτι γίνονται μὲ ἐπιλεκτικὰ κριτήρια τῶν ὑπουργῶν, γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, καὶ ἀγνοοῦνται ἀριστερὰ στελέχη ποὺ πένονται κυριολεκτικά∙ τὸ Μαξίμου δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει, ἐνῶ ἡ ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν ὑπουργῶν ἐνοχλεῖ τοὺς πάντες, βουλευτὲς καὶ στελέχη. Ἄγρια μεσάνυχτα ἔχει ὁ πρωθυπουργὸς λένε ὅλοι.